Privacy

English.
Privacy Policy

 

Modgorilla.com store and use the personal information only provided directly or which is clearly stated on Modgorilla’s website or in the ModShop. This data is included in ModShop’s ModShop customer base for execution of an agreement.

In addition, by providing the data, you consent to the use of this data for the following purposes: The proper functioning of the application ModShop.

 

Processing orders

Sending mailings by Modgorilla.com | Modgorilla’s ModShop.

 

Cookies

Modgorilla.com can collect and analyze information about the use of this website, including the domain name, number of hits, visited pages, visited previous and next Internet sites, and the duration of the user session.

This data can be collected using a cookie. A cookie is a small text file that places our webpage server on your hard drive. You can allow or prevent the use of cookies by changing your browser settings.

 

Third Party Websites

This privacy policy does not apply to third party websites that are linked to this website.

Changes to privacy policy Modgorilla.com reserves the right to make changes to this privacy policy.

The most recent version will always be found on the page: https://modgorilla.com/privacy/

Questions regarding inspection and changes to your personal data or complaints about privacy can be addressed to:

 

Modgorilla.com

 

T. +31 (0) 611 703879

e. Info@modgorilla.com

I. https://modgorilla.com

 

 


Dutch. ( Land of shop owner )
Privacy Policy

Modgorilla.nl en Modgorilla.com bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Modgorilla’s websites of in de  ModShop worden verstrekt.

Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Modgorilla’s ModShop voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de volgende doeleinden:

Het juist functioneren van de applicatie ModShop

Het verwerken van orders

Het versturen van mailings door Modgorilla.com | Modgorilla’s ModShop.

Cookies

modgorilla.com/.nl kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina′s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie.

Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen.

 

Internetsites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

 

Wijzigingen privacy beleid

modgorilla.com/.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

De meest recente versie zal altijd te vinden zijn op de pagina:  https://modgorilla.com/privacy/

Vragen om inzage en wijzigingen in jouw persoonsgegevens of klachten over privacy kun je richten aan:

Modgorilla.com  
 

t. +31 (0)611 703879 
e. info@modgorilla.com
i.  https://modgorilla.com

 

 


 

Comments are closed.